Fri retur i 30 dagar
visa detaljer
Fri frakt vid köp över 1199 kr
visa detaljer

Webbutiken eskor.se (ägd av MODIVO Spółka Akcyjna)

 

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
II. E-TJÄNSTER I WEBBUTIKEN OCH I APPEN
III. VILLKOR FÖR KÖPEAVTAL
IV. BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSTIDER
V. LEVERANSKOSTNADER, LEVERANSSÄTT OCH LEVERANSTIDER
VI. REKLAMATIONER
VII. ALTERNATIVA SÄTT ATT LÖSA KONSUMENTTVISTER UTANFÖR DOMSTOL
VIII. ÅNGERRÄTT
IX. LICENS
X. PERSONUPPGIFTSSKYDD
Xa. HANTERING AV OLAGLIG INNEHÅLL ONLINE
XI. HÄVNING AV TJÄNSTEAVTAL OCH ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOREN
XII. BESTÄMMELSER ANGÅENDE KUNDER SOM INTE ÄR KONSUMENTER
XIII. SLUTBESTÄMMELSER

 

Bilagor:

1. Mall för ångerblankett för distansavtal för konsumenten.

Webbutiken Eskor.se är mån om Konsumenters rättigheter. Konsumenten får inte avsäga sig sina rättigheter som lagstadgades i Konsumentköplagen. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i Konsumentköplagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne och i sådana fall gäller Konsumentköplagen. De föreliggande villkoren utesluter således varken bestämmelserna gällande i Konsumentköplagen eller begränsar dem eftersom dessa är ovillkorligt bindande och eventuella tvivelaktigheter ska tolkas till konsumentens fördel. Vid eventuella motsägelser gentemot den ovannämnda lagen har lagen företräde och Säljaren tillämpar den.

 

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Webbutiken som finns under adresserna (www.eskor.se) drivs av MODIVO Spółka Akcyjna med säte i Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66–002 Zielona Góra, Polen, (vilket också är leveransadressen). Företaget är registrerat hos Skatteverket med momsregistreringsnummer 502070-5422 och i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, 8-e Näringslivsavdelning, under KRS-nummer 0000541722, polskt momsregistreringsnummer: (PL) 929-13-53-356 och polskt organisationsnummer REGON: 970569861, BDO 000031285 Startkapital: 2 008 001 PLN, inbetalt i sin helhet. E-postadress: info@eskor.se; telefon: 08 52500510 (kostnaden för samtal är lokal taxa för samtal hos din teleoperatör).
2. För att kunna nyttja Webbutikens webbsida och genomföra ett köp krävs att kundens internetuppkoppling och elektroniska utrustning uppfyller Webbsidans tekniska krav.
3. Dessa Allmänna villkor gäller både kunder som är konsumenter och kunder som inte är konsumenter, som använder Webbutiken, dess elektroniska tjänster och som ingår ett Köpeavtal (med undantag för punkt XII av dessa Allmänna villkor som riktar sig endast till kunder som inte är konsumenter).
4. Det är frivilligt att acceptera villkoren men nödvändigt för att skapa ett Kundkonto och/eller för att lägga en Beställning.
5. Innehåll som presenteras i Webbutiken, i en elektronisk orderbekräftelse på ett föreslaget Köpeavtal (ifall det görs en Beställning på distans genom andra kommunikationsmedel), utgör ett förslag på att sluta ett Köpeavtal (som behandlas i punkt III.6 av dessa Allmänna villkor). Material på Webbsidan tillhandahålls endast i informativt syfte och ska anses endast som en inbjudan till ett Köpeavtal riktad till Kunden. Detta Innehåll utgör inte ett anbud.
6. Varje gång något av följande begrepp nämns i de Allmänna villkoren ska de ha den betydelse som anges nedan, om det inte av kontexten tydligt framgår att något annat menas:

a. APPEN - programvara (en mobilapplikation) som Säljaren ställer en Kund till förfogande, ämnad till att installeras på Kundens mobila enhet och som möjliggör denne att nyttja Webbutiken utan att behöva starta en webbläsare.
b. KT – Kundtjänst - Säljarens Kundtjänst som informerar kunderna gällande den av e- butiken drivna verksamheten, därav om Varorna, Butiken, Allmänna villkoren och aktuella Erbjudanden. Kundtjänst nås på telefon 08 52500510, e-postadress: info@eskor.se och i Webbutiken via Chatt ett kontaktformulär under fliken Kontakt. Kostnaden för samtal med Kundtjänst är lokal taxa för samtal hos din teleoperatör.
c. PRIS – priset bestämd i SEK och gäller en bruttoersättning (med skatt) till Säljaren för att äganderätten till en Vara övergår till Kunden i enlighet med Köpeavtalet. I priset ingår inte leveranskostnader om inte annat anges av ett visst erbjudande i Butiken.
d. ARBETSDAGAR – arbetsdagar är från måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.
e. LÖSENORD – en rad alfanumeriska siffror som är nödvändiga för åtkomst till ett användarkonto vilka anges när kunden skapar sitt konto. Vid kontoregistrering krävs en upprepning av lösenordet för att eliminera eventuella fel. Kunden förbinder sig att hålla lösenordet hemligt (inte uppge det till någon tredje part). Säljaren gör det möjligt för Kunden att, utan begränsning i antal gånger, ändra lösenordet.
f. KUND – (1) en fysisk person, eller (2) en juridisk person som agerar via en behörig auktoriserad person; eller (3) en organisationsenhet som inte har egen rättskapacitet, dock som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter enligt lag. Avseende en kund som är en fysisk person med begränsad rättskapacitet, åtar sig denna att förvärva sig en laglig rättskapacitet att ingå ett avtal om tjänster/Köpeavtal av sin målsman och uppvisa den på Säljarens begäran, varvid Köpeavtal som ingås i Webbutiken ska anses som ett bindande avtal mellan parterna.
g. KONSUMENT- en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
h. KONTO – en elektronisk tjänst med ett individuellt namn (LOGIN), och Lösenord vilka Kunden uppgett som ger Kunden möjlighet att nyttja en rad olika tjänster. Kunden har tillgång till kontot efter en inloggning med LOGIN och Lösenordet. Kunden loggar in på kontot efter att ha registrerat det i Webbutiken. Kontot gör det möjligt att lagra Kundens leveransadress, följa leveransstatus och ger tillgång till tidigare Beställningar samt andra tjänster som Säljaren tillhandahåller.
i. VARUKORG – är en funktion som varje användare av Webbutiken får ta del av. Varukorgen är till för att lägga en Beställning av en eller flera Varor, att fylla i rabattkoden tack vare vilka prissänkningar kan erhållas enligt separata villkor; visa detaljpriser för enskilda produkter och totalbeloppet på hela Beställningen (med eventuella fraktkostnader); visa uppskattad leveranstid. Varukorgen samlar Kundens respektive offerter om att ingå ett Köpeavtal, dvs. vid en Beställning kan man lägga en offert på att ingå flera Köpeavtal.
j. LOGIN - Kundens e-postadress som kunden har uppgett vid registreringen av ett användarkonto.
k. NYHETSBREV – en elektronisk tjänst som ger alla som tydligt har gett sitt godkännande av denna tjänst regelbundet information om Produkter, Webbutiken, däribland om nyheter och erbjudanden skickat till den e-postadress eller telefonnummer som Kunden har uppgett. Villkor Nyhetsbrev hittar du via Webbutiken.
l. PRODUKT - En lös vara som är tillgänglig på Webbutiken och som omfattas av Köpeavtalet som sluts mellan Kunden och Säljaren mot betalning av Priset. Alla varor som erbjuds i Webbutiken är nyproducerade.
m. ERBJUDANDEN – särskilda omständigheter för försäljning av varor eller tjänster vilka gäller inom ramen för Webbutikens Allmänna villkor som Säljaren rekommenderar under en bestämd period. Villkoren för rabatterbjudanden gäller för ett särskilt erbjudande på Webbsidan under en begränsad tid och Kunden kan ta del av ett erbjudande enligt de Allmänna villkor som gäller för Webbutiken. Ett erbjudande kan innebära ett sänkt varupris eller en sänkt fraktkostnad.
n. ALLMÄNNA VILLKOR/AVTAL OM TJÄNSTER – det föreliggande dokumentet som bestämmer villkor för Köpeavtal och bestämmelser om leverans och nyttjande av tjänster, vilka Säljaren ställer till förfogande för Kunden via sin Webbutik. De Allmänna villkoren bestämmer Kundens och Säljarens rättigheter och skyldigheter.
o. WEBBUTIK - en försäljningsplattform som möjliggör en Kund att lägga Beställningar, drivs av Säljaren för att sälja Varor och tjänster. Plattformen utgör ett system av sammankopplade sidor och finns på www.eskor.se och i Appen
p. SÄLJAREN: MODIVO Spółka Akcyjna med säte i Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66–002 Zielona Góra, Polen, (vilket också är leveransadressen). Företaget är registrerat i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, 8-e Näringslivsavdelning, under KRS-nummer 0000541722, momsregistreringsnummer: (PL) 929-13-53-356 och organisationsnummer: 970569861, BDO 000031285. Startkapital: 2 008 001 PLN, inbetalt i sin helhet. E-postadress: info@eskor.se; telefon: 08 52500510 (kostnaden för samtal är lokal taxa för samtal hos din teleoperatör).
q. INNEHÅLL– texter, grafiska och multimodala material (exempelvis infoblad, produktfotografier, marknadsföringsvideor eller beskrivningar och kommentarer) däribland verk enligt polska Lagen om upphovsrätt eller annat lands upphovsrättslag samt avbildningar av fysiska personer som sprids av Säljaren, dess handelspartner, Kunden eller andra användare inom ramen för Webbutiken på hemsidan.
r. KÖPEAVTAL – är ett Köpeavtal gällande försäljning av en vara till Kunden mot ett Pris som är förhöjt med eventuella ytterligare kostnader, däribland leverans- och fraktkostnader som regleras i synnerhet av de föreliggande Allmänna villkoren och som sluts mellan Kunden och Säljaren via kommunikationsmedel, efter att Säljaren har accepterat Beställningen utifrån de gällande Allmänna villkoren. Ett Köpeavtal bestämmer i synnerhet Varan, dess huvudsakliga egenskaper, Priset, leveranskostnader och andra väsentliga egenskaper. För varje Produkt tillämpas ett separat Köpeavtal. Säljaren har också rätt att sluta ett Köpeavtal med en Kund som inte är Konsument utanför dessa Allmänna villkor som framgår av detta dokument, vilket kan bekräftas genom ett e-postmeddelande på begäran av en av parterna.
s. ELEKTRONISK TJÄNST – leverans av tjänster som Säljaren levererar elektroniskt via Webbutiken till Kunden. Bestämmelser för nyttjande av tjänster som levereras av Säljarens partner regleras av respektive allmänna villkor för respektive leverantör.
t. KONSUMENTKÖPLAGEN – svenska Konsumentköplagen (1990:932).
u. TEKNISKA KRAV - de minimala tekniska krav som måste uppfyllas för att kunna ha tillgång till programvaran som Säljaren nyttjar för att kunna träffa ett avtal om tjänster eller ett Köpeavtal, dvs: (1) en dator, en bärbar dator eller annan elektronisk utrustning med internetuppkoppling (när det gäller Appen – en mobilenhet), (2) tillgång till e-post, (3) och en webbläsare: Mozilla Firefox 17.0 och nyare versioner, Internet Explorer 10.0 och nyare, Opera 12.0 och nyare, Google Chrome 23.0. och nyare versioner och Safari i versionen 5.0 och nyare; (4) en rekommenderad minimal skärmupplösning 1024x768, (5) inställningar som tillåter att Cookies-filer placeras automatiskt och aktiverad Javascriptfunktion; i fall ett Köpeavtal ingås via telefon (6) krävs en telefonapparat, i när det gäller Appen: (7) mobilenhetens operativsystem: för Android 4.0.3 eller högre, för iOS 9.0.4 eller högre, och för vissa funktioner även (8) en mobilenhet med en kamera och en geolokaliseringstjänst (GPS). För att ingå ett Köpeavtal måste Kunden ha en aktiv e-postadress och i vissa fall även ett tangentbord eller motsvarande för att korrekt kunna fylla i elektroniska blanketter.
v. BESTÄLLNING – ett uttryck för kundens vilja att ingå ett Köpeavtal på distans med Säljaren av vilken framgår angående vilka Varor Kunden vill ingå ett Köpeavtal samt uppgifter om Kunden som är nödvändiga för att sluta och fullfölja ett Köpeavtal. Beställning av varje enskild Produkt kommer att betraktas som Kundens oberoende offert att ingå ett Köpeavtal (en teknisk underlättnad). Beställningen kan få ett gemensamt ordernummer och alla offerter kommer att handläggas parallellt. Om Säljaren accepterar en offert/offerter innebär detta att parterna har slutit ett Köpeavtal (se ovan) under punkt r.

 

II. ELEKTRONISKA TJÄNSTER PÅ WEBBUTIKEN OCH APPEN

1. Säljaren ställer Kunden kostnadsfritt till förfogande följande tjänster via Webbutiken:

a. Ett kundkonto;
b. En möjlighet att lägga Beställningar och ingå Köpeavtal på villkor som bestäms i de föreliggande Allmänna villkoren;
c. Tillhandahålla marknadsföringsmaterial anpassat till Kunden;
d. Möjlighet att använda funktionen Varukorgen;
e. Möjlighet att se Webbsidans material;
f. Nyhetsbrev;
g. För Kunder som använder Appen (de nedanstående bestämmelserna kan röra de aktuella E-tjänster eller de E-tjänster som kommer att införas i framtiden. Möjligheten att nyttja vissa E-tjänster beror på den nuvarande funktionaliteten av Appen):

- att skanna med en kamera och sedan spara sträckkoder på utvalda Produkter i syfte att Kunden kan jämföra deras priser;
- en presentation av Produkter i Webbutiken baserat på bilder på de utvalda Produkter som Kunden har laddat upp;
- att via geolokalisering söka efter Säljarens fysiska butiker eller ett utlämningsställe;
- att begränsa utbudet av Varor eller Erbjudanden som presenteras för Kunden till den storlek (t.ex. skostorlek) eller kategori (t.ex. herr-, dam-, barnprodukter);
- att presentera de aktuella notiserna direkt på mobilenhetens skärm (en notis); och
- att skapa listor på favoritprodukter.

2. Säljaren ställer därutöver kostnadsfritt till förfogande följande tjänster via Webbutiken till Kunder som har skapat ett Kundkonto:

a. att fortsätta köpsessionen via en webbläsare eller i Appen (efter inloggning)
b. lagring och tillgång till Kundens Beställningshistorik via Kundkontot.

3. Alla följande steg måste utföras i tur och ordning för att kunna nyttja ett Kundkonto:

a. Fylla i uppgifter i registreringsformuläret och godkänna de föreliggande Allmänna villkoren.
b. Kryssa i rutan ”Registrera”

4. Ett tjänsteavtal ingås då Kunden får ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ett tjänsteavtal har ingått till den e-postadress som Kunden har uppgett vid registreringstillfället. Säljaren tillhandahåller tjänsten Konto kostnadsfritt för Kunden på obestämd tid. Kunden har rätt att från tid till annan och utan att ange någon orsak, radera Kontot (avstå från Kontot) genom att meddela Säljaren per e-post till info@eskor.se eller skriftligen till postadressen: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen. Det är inte nödvändigt att registrera ett Konto för att lägga en Beställning i Webbutiken.
5. Ett avtal om tjänster ingås när Kunden får en bekräftelse på att ett avtal om tjänster har slutits. Bekräftelsen skickas till den e-postadress som Kunden angav vid registreringen. Kundkontot erbjuds kostnadsfritt för obegränsad tid. Kunden får när som helst, utan att ange någon (speciell) orsak radera Kontot (avstå Kontot), genom att skicka en lämplig begäran till Säljaren, i synnerhet i ett e-postmeddelande till info@eskor.se, eller skriftligt till ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66–002 Zielona Góra, Polen. Det krävs inte en Kontoregistrering för att lägga en Beställning i Webbutiken.
6. Kunden påbörjar nyttjandet av Varukorgen när denne lägger till den första Varan i den.
7. Varukorgen erbjuds kostnadsfritt och är en engångstjänst som upphör när Kunden lägger Beställningen via Varukorgen eller när Kunden frivilligt avbryter Beställningen i Varukorgen. Varukorgen lagrar dock information om Varor valda av Kunden upp till 7 dagar efter att webbläsaren eller Appen har stängts ner. Varukorgen är inte avsedd för att reservera Varor. Varukorgen ger alltså ingen möjlighet att reservera Varor och garanterar inte Varornas tillgänglighet. I fall en Kund som är inloggad via webbläsaren använder Varukorgen, synkroniseras Varukorgens innehåll med Kontot som startas i Appen (och tvärtom).
8. För att aktivera tjänsten Nyhetsbrev måste Kunden ge sitt godkännande till aktiveringen av tjänsten Nyhetsbrev genom att ange sin e-postadress i ett särskilt fält eller genom att kryssa i en särskild ruta i Webbutiken. Kunden måste klicka på aktiveringslänken som Säljaren skickar till den av Kunden angivna e-postadressen. Genom att klicka på aktiveringslänken påbörjar man en prenumeration av Nyhetsbrevet. Det är valfritt för Kunden att välja reklammeddelanden från partner som Säljaren samarbetar med eller för behandling av personuppgifter av Säljarens partner i reklamsyfte. Kunden kan också ge sitt godkännande för Nyhetsbrev som skickas via sms genom att ange telefonnummer i en särskild ruta i Webbutiken.
9. Tjänsten Nyhetsbrev erbjuds kostnadsfritt och under en obegränsad tidsperiod. Kunden har rätt att när som helst och utan att ange orsak avsluta prenumerationen av Nyhetsbrevet i synnerhet genom att: klicka på en avbeställningslänk som finns i varje Nyhetsbrev som skickas som e-post, eller genom att skicka en lämplig begäran till Säljaren i ett e-postmeddelande till info@eskor.se; eller skriftligen till ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen.
10. Det åligger Kunden att i synnerhet:

a. Vid Beställningar och Kontoregistrering ange endast korrekta, aktuella och alla nödvändiga uppgifter;
b. att omedelbart uppdatera uppgifter, däribland personliga uppgifter som Kunden angav till Säljaren vid ingående av ett Köpeavtal eller ett Avtal om tjänster, i synnerhet alla uppgifter som behövs för att uppfylla ovannämnda avtal. Kunden har rätt att när som helst göra ändringar i uppgifter som angetts vid Kontoregistreringen genom att använda sig av de inställningar som Kontot erbjuder;
c. att nyttja tjänster som Säljaren ställer till förfogande på ett sätt som inte stör Säljarens, Webbutikens eller Appens verksamhet;
d. att nyttja tjänster som Säljaren ställer till förfogande inom ramen för gällande lagstiftning, dessa Allmänna villkor samt de vedertagna samhällsnormerna;
e. att nyttja tjänster och funktionaliteter som Säljaren ställer Kunden till förfogande på ett sätt som varken stör andra Kunder eller Säljaren;
f. Betala Priset och andra avgifter som Säljaren och Kunden har kommit överens om i sin helhet inom den angivna tiden;
g. Att inom ramen för Webbutiken inte överföra eller publicera innehåll som är olovligt enligt gällande lagstiftning, i synnerhet innehåll som innebär brott eller kränkning av upphovsrätt av tredje part eller kränkning av deras allmänna personliga rättigheter.
h. att inte:

- sprida eller lägga upp obeställt marknadsföringsmaterial och inget olagligt Innehåll
- att inte själv manipulera sidans Innehåll eller beställa en IT-tjänst i syfte att få tillgång till data som inte är ämnade för Kunden, i synnerhet inte uppgifter om andra Kunder.
- att inte på ett olovligt sätt manipulera Innehållet som Säljaren tillhandahåller för Kunder, i synnerhet Priser och produktbeskrivningar;

i. att ladda hem Appen endast från legala källor och som har listats av Säljaren i punkt 14 nedan.

11. Reklamationer gällande leverans av Elektroniska Tjänster eller Appen kan riktas:

a. skriftligen till: MODIVO S.A., ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen;
b. elektroniskt (per e-post) till info@eskor.se;

12. Det rekommenderas att en reklamationsbeskrivning ska innehålla följande: (1) information om och omständigheter kring den reklamerade varan, i synnerhet typ av fel och tidpunkt då det uppstod, (2) vad Kunden begär, (3) kontaktuppgifter till den reklamerande personen ‒ vilka gör att Säljaren kan mer effektivt handlägga reklamationen. De ovannämnda kraven är bara rekommendationer för reklamationsärenden och påverkar inte utgången av ärenden som inte följer dessa.
13. Säljaren har som mål att utan onödigt dröjsmål behandla reklamationsärenden, om inte annat anges i lag eller separata villkor.
14. Säljaren har en möjlighet att för Kunden kostnadsfritt erbjuda nedladdning av Appen till Kundens mobilenhet från webbutiker med appar, i synnerhet från:

a. Apple App Store, för mobilenheter med iOS operativsystem;
b. Google Play för mobilenheter med Android operativsystem;

15. Nedladdning och användning av Appen från annan annan källa än de listade i punkt 14 kan innebära en risk, då Appen kan innehålla skadlig kod som kan innebära en säkerhetsrisk för dig som användare. Nedladdning rekommenderas därför alltid göras från en säker källa.
16.Innan nedladdning och användning av Appen bör Kunden:

a. Läsa igenom de Allmänna Villkoren och den information om Appen som görs tillgänglig inom ramen för de butiker som omtalas i punkt 14 ovanför och godkänna dessa villkor samt:
b. ladda ner Appen från en av webbutiker som omtalas i punkt 14 ovanför, samt
c. installera Appen på Kundens mobilenhet genom att agera enligt instruktioner som visas upp efter att installationsprocessen påbörjats eller som angetts av de butiker som omtalas i punkt 14.

17. Appen kopplas till Webbutiken via Internet.
18. Appens funktionaliteter tjänar till för att E-tjänsternas Säljare ska kunna ställa dem till förfogande på ett lättillgängligt sätt som underlättar för Kunden att nyttja Webbutiken, däribland och i synnerhets att bekanta sig med Innehållet, Produkterna och Priserna.
19. Appen nyttjar en teknologi som lagrar och får tillgång till en Kunds identifikatör som möjliggör att Appen kan fungera i offlineläge och spara en icke-inloggad Kunds preferenser (vilken i sin tur innebär tillgång till mobilenhetens minne). Appen lagrar en Kunds aktuella indentifikatör tills denne loggar in på Appen, byter Appen till den version av Webbutiken som opererar i ett annat land eller tills Appen avinstallerats (raderats) från mobilenheten.
20. I syfte att nyttja vissa av Appens funktionaliteter som nämns i punkt II.1 under bokstav g ovanför, är det nödvändigt att Kunden ger sitt frivilliga samtycke till Appens tillgång till kameran eller geolokaliseringsfunktionen på Kundens mobilenhet, ger sitt frivilliga samtycke till att få push-notiser eller uppger information om sina preferenser till Säljaren.
21. En Kund kan alltid häva sitt samtycke som till det som omtalats ovanför i punkt 20 eller avinstallera (radera) Appen från sin mobilenhet med hjälp av enhetens inställningar.

 

III. VILLKOR FÖR INGÅENDE AV ETT KÖPEAVTAL

1. De huvudsakliga egenskaperna av föremål för ett Köpeavtal specificeras på respektive Varors sida, som innehåller detaljerad information om:

- Varan
- Hur kommunikation med Kunden förs.

2. Säljaren möjliggör att lägga Beställningar på följande sätt: Webbplats eller Applikation
3. Inom ramen för utveckling av de tjänster som erbjuds kan Säljaren komma att införa nya sätt att lägga Beställningar på med hjälp av nya kommunikationsmedel inom ramen för bestämmelserna i de föreliggande Allmänna villkoren.
4. Ett Köpeavtal mellan Kunden och Säljaren sluts efter att Kunden har lagt en Beställning.
5. Säljaren erbjuder Kunden att lägga en Beställning på Webbsidan på följande sätt i tur och ordning:

a. Kunden lägger utvalda Varor i Varukorgen och går vidare till Beställningsblanketten,
b. Kunden som har ett Kundkonto bekräftar i Beställningsblanketten att dennes Kunduppgifter, som är nödvändiga för att ingå och genomföra ett Köpeavtal, är aktuella. En användare som inte har ett Kundkonto måste själv fylla i alla uppgifter som krävs för att ingå och genomföra ett Köpeavtal i blanketten. Om uppgifter som anges är ofullständiga eller inaktuella kan det i varje fall innebära att det blir omöjligt att Köpeavtalet genomförs. Det är nödvändigt att Kunden anger följande kunduppgifter i Beställningsblanketten:

- Namn och efternamn
- Adress (gata, husnummer/lägenhetsnummer, postnummer, ort och land)
- E-postadress,
- Telefonnummer,
- Uppgifter om Köpeavtalet: Vara/-or, antal Varor, om tillgängliga: Varans/-Varornas sort, färg och storlek, leveransadress och leveranssätt, betalningssätt. För Kunder som inte är Konsumenter krävs även företagets namn och (om de har begärt en faktura) momsregistreringsnummer.

c. Kunden väljer ett leveranssätt utifrån de som står denne till förfogande.
d. Kunden väljer ett betalningssätt för att betala Priset och eventuella andra sammanlagda kostnader nödvändiga för att genomföra Köpeavtalet.
e. Kunden skickar Beställningen (lägger en offert) till Säljaren på ett sätt som ställs till Kundens förfogande av Webbutiken, genom att klicka och godkänna Beställningen i Webbutiken. Ifall Kunden inte har ett Kundkonto och inte har godkänt de Allmänna villkoren krävs ett godkännande av de Allmänna villkoren.
f. Kunden skickar Beställningen (lägger en offert) till Säljaren via en funktionalitet som Webbutiken ställer till Kundens förfogande (knappen: Beställ och betala).
g. Under tiden Kunden lägger Beställningen kan ändringar göras självständigt tills knappen “Beställ och betala” trycks in. Ändringar görs genom att lägga till eller ta bort en Vara från Varukorgen.
h. Beroende på valt Betalningssätt kan Kunden vidarebefordras till en extern webbsida som förmedlar betaltjänster för att betala;

6. Om Säljaren och Kunden, på annat sätt ingår ett Köpeavtal, med hjälp av andra kommunikationsmedel än Webbutiken, exempelvis per telefon,:

a. skickar Säljaren per e-post en föreslagen Orderbekräftelse till Kunden,
b. skickar Kunden ett meddelande med en Beställning till Säljaren till den e-postadress från vilken Kunden har fått Orderbekräftelse och som omtalas i punkt 6, bokstav a ovan.
c.I fall Kunden inte har ett Kundkonto och inte har godkänt Allmänna villkoren tidigare krävs ett godkännande av Allmänna villkoren.

7. I fall ett Köpeavtal ingås på ett annat sätt än med hjälp av andra kommunikationsmedel som listas under punkt 6 ovan, däribland per Telefon, och på Kundens initiativ tillämpas nedanstående punkter i tur och ordning beaktande förutsättningar och det kommunikationsmedel som har använts:
8. Som svar på en Beställning skickar Säljaren ett automatiskt meddelande med en Orderbekräftelse till Kunden och bekräftar att Beställningen behandlas och börjar att verifieras eller informerar om att den inte kan genomföras. Säljaren skickar en bekräftelse på Avtalsvillkoren till den av Kunden angivna e-postadressen.
9. Efter att Beställningen har verifierats, skickar Säljaren utan oskäligt dröjsmål ett meddelande till den av Kunden angivna e-postadressen med

a. En bekräftelse på att en eller flera Produktofferter har accepterats, som lagts inom ramen för Beställningen och med en bekräftelse på ett Köpeavtal (ett accepterande av Beställningen som omfattar Produkter som nämns i meddelandet); eller
b. information om att inte alla offerter på Produkter som lagts inom ramen för Beställningen accepteras, p.g.a. orsaker som nämnts i punkt IV.4 nedanför (utebliven betalning); eller pga. orsaker som nämnts i punkt XI .5 nedanför (paketet har ej hämtats ut).

10. Ett Köpeavtal sluts då offert(er) bekräftats dvs. när en Kund får ett meddelande som omtalas i punkt 9 bokstav a inom ramen för Produkter som specificeras i avtalet. Säljaren skickar en bekräftelse på Avtalets villkor till Kunden till den av Kunden angivna e-postadressen.
11. I fall det inte är möjligt att ta emot samtliga eller vissa av offerterna på att ingå Köpeavtal som lagts inom ramen för Beställningen kommer KT att ta kontakt med Kunden i syfte att:

a. informera Kunden om att det inte är möjligt att ta emot alla lagda offerter att ingå Köpeavtal inom ramen för Beställningen; eller
b. bekräfta att Kunden vill genomföra Beställningen till den del som Säljaren har accepterat att ta emot offerter på att ingå ett Köpeavtal. Kunden har i sådant fall rätt att annullera sin Beställning i sin helhet (avseende alla offerter). För tydlighets skull noteras att Kunden också har en ångerrätt enligt punkten VIII nedan. Kundens annullering av en Beställning frigör Säljaren från skyldigheten att uppfylla Beställningen. Vid annullering av en Beställning tillämpas punkt 12 nedan.

12. I fall det inte är möjligt att ta emot samtliga eller vissa offerter på att ingå Köpeavtal som lagts inom ramen för Beställningen sluts inget Avtal med avseende på det som KT har påpekat. Säljaren ska ofördröjligen och inte senare än inom 14 dagar till Kunden återbetala de av denne erlagda betalningar i den omfattning i vilken Köpeavtalet inte slutits. Bestämmelserna i punkt VIII.6 i de Allmänna villkoren tillämpas.
13. Oavsett kan Säljaren komma att informera Kunden om Beställningens status genom att exempelvis skicka ett meddelande till den av Kunden angivna e-postadressen, kontakta Kunden via telefon genom att skicka ett textmeddelande (sms) eller kontakta Kunden genom att ringa till det av Kunden angivna telefonnummer.
14. Säljaren strävar efter att i den mån rimligen möjligt tillhandahålla Produkter och tjänster till sina Kunder. Har Kunden genomfört ett köp och kan Säljaren inte leverera Produkten eller tjänsten, åtar sig Säljaren, i enlighet med Konsumenttjänstlagen, att återbetala den av Kunden erlagda köpesumman.
15. Beställningens totala kostnad omfattar Priset, fraktkostnader och eventuella andra tillvalstjänster som Kunden har lagt till. Säljaren förbehåller sig rätten att från tid till annan bestämma Beställningens minimala kostnad för kostnadsfri frakt. Vid Köp och i Orderbekräftelsen informeras Kunden om följande:

- Om den beställda Varans fullständiga Pris tillsammans med moms och andra skatter
- Om leveranskostnaden däribland frakt-, leverans- och transportkostnader.
- Om eventuella andra kostnader
- Om det inte kan bestämmas hur stora de övriga kostnaderna blir, informeras Kunden om förpliktelsen att täcka dem.

16. Erbjudanden får inte kombineras om inte annat uttryckligen påstås i villkor för ett särskilt Erbjudande.

 

IV. BETALNINGSSÄTT OCH BETALNINGSTIDER

1. I enlighet med Avtalsvillkoren, regelmässigt förbehållet bestämmelsen från punkt XI.5 erbjuder Säljaren Kunden flera olika betalningssätt, i synnerhet följande:

a. Banköverföring till Säljarens bankkonto
b. Elektroniska betalningssätt via godkända betalningsförmedlingstjänster eller kortbetalning i enlighet med information tilldelad via Webbutiken.

2. De möjliga betalningssätten finns listade i Webbutiken under fliken “Betalningssätt” och varje gång på respektive Varas webbsida. Hur många olika betalningsalternativ som står Kunden till förfogande kan bero på vilket betalningssätt denna har valt.
3. Betalning via elektroniska transaktioner och kortbetalningar sker via den av Kunden utvalda betalningsförmedlingstjänsten.
4.Om Säljaren inte mottar betalning vid val av elektroniska transaktioner och kortbetalningar inom 20 minuter efter det att Beställningen gjorts, har Säljaren rätt att inte acceptera Beställningen och att annullera den. Kundtjänst kan kontakta Kunden med en påminnelse, till exempel via e-post. Vi väntar på din betalning i 24 timmar från ingående av Köpeavtalet. Kundtjänst kontaktar Kunden om betalningen inte skett inom den nämnda tidsfristen för att informera om möjligheten att betala inom ytterligare 24 timmar. En utebliven betalning inom 24 timmar från ingående av Köpeavtalet är ett skäl för Säljaren att säga upp Köpeavtalet, vilket kommer medföra att den av Kunden lagda offerten om att ingå ett Köpeavtal inte kommer genomföras. Kunden kan annullera Beställningen genom att kontakta KT fram tills denne fått ett meddelande om att Beställningen skickats, vilket inte påverkar dennes ångerrätt. 
5. Ifall Kunden väljer betalning via postförskott eller en kontantbetalning vid personlig avhämtning binder sig denne att betala vid mottagningen av försändelsen. Kundens vägran att avhämta utgör ett skäl för Säljaren att säga upp Avtalet. Kunden har också en möjlighet att inom den av Säljaren angivna tiden för avhämtning av varan annullera Beställningen, vilket inte påverkar dennes ångerrätt.

 

V. LEVERANSKOSTNADER; LEVERANSSÄTT OCH LEVERANSTIDER

1. Leverans av Varan är möjlig inom Polen och till de länder som är listade under fliken “Leveranskostnader” samt vid sidan av Varan i Webbutiken på respektive Varas specifika sida på hemsidan.
2. Varje Varuleverans kostar om inte annat anges i Köpeavtal. Varuleveranskostnader visas för Kunden under fliken “Leveranskostnader” i Webbutiken och vid sidan av Varan på Varans specifika sida i Webbutiken samt varje gång när Kunder uttrycker viljan att ingå ett Köpeavtal. Följande leverans- och avhämtningssätt ställs regelmässigt till Kundens förfogande, förbehållet bestämmelsen i punkt XI.5:

a. Transportörer

3. Tillgängliga leveranssätt kan komma att bero på det av Kunden valda betalningssättet. Beroende på tekniska omständigheter kan Säljaren möjliggöra en personlig avhämtning på en av Säljarens fysiska affärslokaler efter att Kunden avtalat det med Kundtjänst.
4. Den totala tiden tills Kunden får försändelsen är summan av tiden för behandlingen och förberedelsen av försändelsen samt transportörens frakttid.
5. Leveranstiden till Kunden är 14 Arbetsdagar om inte en kortare tid anges vid Varubeskrivningen eller vid köptillfället
6. Tiden för förberedelse av Beställningen för leverans visas av Säljaren jämte respektive Vara på Webbutikens hemsida och räknas från och med:

a. krediteringen av Säljarens bankkonto eller avvecklingskonto vid betalningar via banköverföring, betalningsförmedlingstjänster eller kortbetalning,
b. Ingående av Köpeavtalet av Kunden i fall denne valt en personlig avhämtning eller postförskott.

7. Till den ovan nämnda tiden då Varan förbereds för leverans bör det alltid läggas till en leveranstid som respektive transportör behöver som i sin tur beror på leveranssätt valt av Kunden. Denna tid anges alltid jämte Varan i Webbutiken och under fliken “Orderstatus” i Webbutiken.

 

VI. VARANS REKLAMATION

1. Grunden och omfattningen av Säljarens ansvar mot Kunden (om den sålda varan uppvisar ett fysiskt eller lagligt fel) dvs. garantin, bestäms av tillämplig lag.
2. Varor som presenteras i Webbutiken kan omfattas av Tillverkarens eller Distributörens frivilliga garanti. Ett garantibevis utfärdat av Tillverkaren som presenterar detaljerade villkor och tid för garanti bifogas då till Varan.
3. Säljaren binder sig till att leverera en felfri Vara till Kunden.
4. En reklamation kan göras skriftligen till Säljaren på: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen. Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kunden märkt felet eller borde ha märkt felet. Om reklamationen gäller en Vara bör den i normalfallet levereras till Säljaren för att möjliggöra för denne att undersöka Varan. Detaljer kring de olika kostnadsfria sätt att returnera Produkten till Säljaren, vilka Säljaren ställer till förfogande, finns under fliken “Garanti/Reklamation” på Webbsidan.
5. Om den sålda Varan är felaktig har Kunden rätt att kräva:

a. Prisavdrag eller hävning av Köpeavtalet om inte Säljaren inom skälig tid åtgärdar felet eller byter ut Varan mot en felfri, eller om sådant åtgärdande eller omleverans inte kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för Kunden. Det sänkta Priset ska stå i samma relation till det avtalsenliga Priset som den felaktiga Varans värde till den felfria Varans värde. Kunden har endast rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för Kunden.
b. Kräva utbyte mot en felfri Vara eller ett åtgärdande av felet om det kan ske utan oskälig kostnad för Säljaren. Säljaren är i sådant fall skyldig att byta Varan mot en felfri eller åtgärda felet inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden;
c. Kunden kan också ha rätt att enligt tillämplig lag kräva ersättning för att själv avhjälpa felet enligt de villkor som anges i tillämplig lag.   Alla ovan punkter a-d är förbehållet lämpliga bestämmelser i och enligt regler i tillämplig lag.
 Alla ovan punkter a-d är förbehållet lämpliga bestämmelser i och enligt regler i tillämplig lag.

6. Kunden har rätt till följande byten om det inte är orimligt betungande för Säljaren att genomföra i enlighet med Köpeavtalet och inte skulle medföra oskäliga kostnader för Säljaren jämfört med den lösning som Säljaren föreslår:

- Att (i stället för ett av Säljaren föreslagen lösning) begära ett byte mot en felfri Vara i stället för åtgärdande av felet;
- eller ett åtgärdande av felet framför ett byte mot en felfri Vara.

7. Det rekommenderas att Kunden i sin reklamationsbeskrivning anger: (1) Information om omständigheter gällande reklamationen i fråga, i synnerhet typ och tid av felet; (2) Begäran angående ett föredraget sätt på vilken Varan ska motsvara avtalsvillkoren, eller ett meddelande med begäran om prisavdrag, eller en hävning av Köpeavtalet; (3) Kontaktuppgifter till den reklamerande - det underlättar och påskyndar handläggningen av reklamationen av Säljaren. Krav nämnda i den föregående meningen utgör endast en rekommendation och påverkar inte utfallet av reklamationsärenden som saknar dessa uppgifter.
8. Säljaren tar ställning till Kundens reklamation utan onödigt dröjsmål dock inte senare än 14 dagar efter reklamationen inkommit. Om Kunden begärt:

- ett byte av Varan;
- ett åtgärdande av felet;

eller har lämnat in ett meddelande med krav om ett sänkt Pris och bestämde Prisets nivå, och Säljaren inte tar ställning till något av dessa krav inom 14 dagar tolkas det som att Kundens begäran godkänns av Säljaren.
9. För att Säljaren ska kunna ta ställning i de fall som kräver en retur av Varan (och därmed verkställa Kundens rättigheter som garantin gör gällande) är Kunden bunden att returnera Varan till Säljaren. Kunden är bunden att leverera Varan på Säljarens bekostnad till adressen ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66–002 Zielona Góra, Polen. Detaljer kring retursätt som Säljaren ställer till förfogande finns i Webbutiken under fliken “Garanti/Reklamation”. Om det på grund av felets typ skulle vara omöjligt eller mycket svårt att returnera Varan till Säljaren kan Kunden komma att bes om att göra Varan tillgänglig för Säljaren på den plats där den finns.
10. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig, om Kunden inte lämnar Säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar Kunden inte inom tre år från det att Kunden har tagit emot Varan, förlorar Kunden rätten att åberopa felet. För Kunder som inte är konsumenter preskriberas fordran på ett byte av Varan eller åtgärdande av felet alltid inom ett år efter att felet konstaterades.

 

VII. ALTERNATIVA REKLAMATIONS- OCH KONSUMENTTVISTELÖSNINGAR UTANFÖR DOMSTOL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I DESSA

1. Det är frivilligt att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. De nedanstående föreskrifterna tillhandahålls i informationssyfte och Säljaren förbinder sig därmed inte att nyttja alternativa tvistelösningar utanför domstol. Ifall en Kunds reklamation inte har lösts lägger Säljaren fram ett intyg på papper eller ett annat varaktigt lagringsmedium om att denne accepterar eller inte accepterar ett prövningsförfarande av en tvist.
2. En Kund som är Konsument kan exempelvis vända sig till följande alternativa tvistelösningar utanför domstol:

a. Allmänna reklamationsnämnden i Sverige http://www.arn.se/;
b. Kunden kan lämna ett klagomål via Europeiska kommissionens internetplattform ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Plattformen är även en informationskälla om olika möjliga tvistelösningar som kan förekomma mellan näringsidkare och konsumenter.

 

VIII. ÅNGERRÄTT

1. En Konsument som ingick ett distansavtal har rätt att inom 30 dagar kostnadsfritt (förutom kostnader bestämda av den gällande lagstiftningen) ångra köpet, utan att behöva ange någon anledning, vilket är längre än den 14-dagars långa ångerfristen enligt Konsumentköplagen. För att nyttja denna ångerrätt ska Konsumenten skriftligen meddela Säljaren inom 30 dagar från det att Konsumenten mottog Varan. Det är tillräckligt att meddela inom denna tidsperiod för att det ska betraktas som inom rätt tid. Meddelandet ska vara entydigt och tydligt. Detta meddelande kan exempelvis skickas på något av följande sätt:

a. Skriftligen till ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66–002 Zielona Góra; Polen;
b. Elektroniskt via e-post till info@eskor.se;
c. Genom att fylla i den ångerblankett som finns som bilaga 1 till dessa Allmänna villkor eller den standardångerblankett som tillhandahålls av svenska Konsumentverket http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

2. Konsumenten kan använda retursedeln men det är inte obligatoriskt.
3. Ångerfristen börjar löpa från dagen när Konsumenten (eller en av honom anvisad tredje part, dock inte transportören) får Varan i sin besittning. I fall ett Köpeavtal som:

a. omfattar flera Varor som levereras separat, i partier eller i delar börjar ångerfristen löpa från dagen den sista Varan, dess sista del eller det sista varupartiet levererats.
b. omfattar regelbundet levererade Varor börjar ångerfristen löpa från och med dagen Kunden får den första Varan i sin besittning.

4. I fall ett distansavtal hävs betraktas det som att avtalet aldrig ingåtts.
5. Säljaren är bunden att utan onödigt dröjsmål, återbetala Konsumentens betalningar inklusive fraktkostnader (med undantag för kostnader som överstiger den billigaste möjliga vanliga frakten som Säljaren erbjuder).
6. Säljaren återbetalar med samma betalningsmetod som Konsumenten betalat om inte Konsumenten tydligt godkänt ett annat sätt av återbetalning som inte innebär en ytterligare kostnad för Konsumenten. I fall en återbetalning inte kan genomföras på samma sätt som en Konsument använt vid köp, eftersom Säljaren inte längre nyttjar denna tjänst, återbetalar Säljaren på det sätt som i största möjliga mån liknar det av Konsumenten använda betalsättet. Om Säljaren inte har föreslagit avhämtning av Varan kan denne vänta med återbetalningen tills Varan är returnerad eller Säljaren får ett bevis på retur, beroende på vilkendera sker tidigast. I fall en återbetalning ska ske till en Kunds bankkonto, återbetalar Säljaren till det av Konsumenten angivna (exempelvis på en Retursedel) bankkonto och i fall en Konsument inte angivit ett bankkontonummer återbetalar Säljaren till det bankkontonummer som användes i samband med köpet vilket därmed frånträds.
7. Konsumenten är bunden att utan onödigt dröjsmål, men inte senare än 14 dagar efter tidpunkten denne ångrat sitt Köpeavtal, returnera Varan till Säljaren eller till någon som Säljaren har utsett, om inte Säljaren föreslagit att själv hämta Varan. Returer ber vi skicka till MODIVO/eskor.se, ul. Nowy KisielinNaukowa 15, 66–002 Zielona Góra; Polen. Vi ber om möjligt att skicka med ett bevis på inköp av Varan eller en utskrift av den elektroniska fakturan eller det elektroniska köpbeviset på inköp av Varan. 
8. Konsumenten ansvarar för Varans värdeförlust om förlusten är större än den förlust som är nödvändig för att fastställa Varans karaktär, funktionalitet och egenskaper.
9. Konsumenten har rätt till den utökade returrätten endast om denne returnerar hela, kompletta ej skadade Varan som fortfarande är försluten och har alla originella prislappar och plomberingar som fanns på Varan då när Kunden eller en av honom/henne anvisad tredje part, tog över äganderätten för Varan. Konsumenten förlorar den utökade ångerrätten i fall denne använt Varan i större utsträckning än den som är nödvändig för att fastställa Varans karaktär, funktionalitet och egenskaper.
10. Konsumenten står enbart för de grundläggande kostnaderna för retur av Varan. Ångerrätten för ett distansavtal gäller inte följande avtal: (1) Ett avtal om tjänster där Kunden samtycker till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att denne inte har någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord, om Säljaren har utfört tjänsten fullständigt och efter Kundens godkännande att det inte är möjligt att ångra avtalet efter att tjänsten fullgjordes, efter en föregående delgivning av denna information till Kunden. (2) där avtalet avser en icke-prefabricerad Vara som tillverkats enligt Konsumentens anvisning eller för att tillfredsställa dennes individuella behov och har en tydlig personlig prägel; (3) avseende en Vara som levereras i en förseglad förpackning som pga. hälso- eller hygienskäl inte får returneras efter att förseglingen brutits efter leveransen; (4) avseende Varor som på grund av sin natur har blandats oåterkalleligt med andra Varor efter leveransen;
11. Säljaren kan, inom ramen för ett Erbjudande, föreslå att själv hämta den returnerade Varan hos Konsumenten.
12. Säljaren kan, inom ramen för ett tidsbegränsat Erbjudande, ge en Konsument rätten att frånträda ett avtal inom en angiven tidsfrist i fall som omtalas i punkt 1. b eller 11 ovanför.

 

IX. LICENS

1. Säljaren, eller dennes partner som denne ingått ett lämpligt avtal med, har ensamrätt till Innehåll som publiceras på Webbsidan, av Säljaren eller dennes partner, i synnerhet upphovsrätt, Webbutikens namn (varumärket), grafiska element som utgör delar av varumärkets design, programvara (däribland Appen) och rättigheter som omfattar databaser som skyddas av lag. Kunden har rätt att kostnadsfritt använda sig av ovan nämnt innehåll, och material som lagts upp av andra Kunder, inom ramar som den gällande lagstiftningen tillåter, på Webbutiken dock endast för privat bruk och endast i syfte att korrekt använda Webbutiken över hela världen. Annat bruk av Innehållet, däribland Appen, är endast tillåtet efter ett föregående tydligt skriftligt tillstånd från MODIVO S.A. och är inte giltigt utan att dessa krav uppfylls.
2. När Kunden lägger upp ett valfritt innehåll (i synnerhet grafiskt innehåll, kommentarer, åsikter och uttalanden) på Kontot eller på ett annat ställe i Webbutiken (däribland via Appen) ger denne härmed Säljaren en icke-exklusiv, geografiskt obegränsad och kostnadsfri rätt att använda, lagra, ändra, radera, utfylla, offentligt framföra, offentligt presentera, kopiera och sprida (i synnerhet på Internet) detta Innehåll. Denna rätt omfattar rätten att överföra en underlicens inom ramen för vad som är motiverat av ett Köpeavtal eller Tjänsteavtal (däribland Webbutikens utveckling och fungerande) och rätten att genom befullmäktigade personer eller genom en tredje part verkställa derivaträttigheter, omarbeta, anpassa, bearbeta och översätta verket. Kunden är skyldig att skaffa sig rättigheter att överföra det ovannämnda Innehållet som omtalas i punkt 2, om denne själv inte har rätten att upplåta licensen.
3. Oavsett de ovannämnda bestämmelserna, utgör Appen föremål för Säljarens upphovsrätt. Säljaren ger Kunden en icke-exklusiv licens för nyttjandet av Appen, som omfattar mångfaldigandet av Appen endast i syfte att ladda ner den till en mobilenhet och installation och igångsättning av den på Kundens mobilenhet i och med tidpunkten då Kunden installerar Appen på sin mobilenhet. En Kund får installera Appen på ett valfritt antal av sina mobilenheter, dock är det bara tillåtet att installera en kopia av Appen på en mobilenhet.
4. Kunden har ingen rätt att översätta, anpassa, ändra layouten eller utföra några som helst förändringar i Appen, däribland i dess källkod, med undantag för fall som tillåts av lagen. Kunden har ingen rätt att nyttja Appen i syfte att dra ekonomisk nytta av den.

 

X. PERSONUPPGIFTSSKYDD

1. Personuppgifter hanteras av Säljaren i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet tillämplig dataskyddslag.
2. Det är frivilligt för en Kund att uppge personuppgifter, dock nödvändigt för att registrera ett Konto, nyttja de befintliga E-tjänsterna eller ingå ett Köpeavtal.
3. Säljaren tar till lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personliga uppgifter.
4. Kundens personuppgifter som har behandlats inom ramen för Webbutiken eller som har samlats in genom Kundens aktivitet på Internet och genom Appen kommer att behandlas av Säljaren i bestämda syften som anges i särskilda formulär i Webbutiken och som utförligt beskrivs i Webbutikens Sekretesspolicy som finns tillgänglig i Webbutiken.
5. Kunden har i regel rätt till, beroende på vilka funktionaliteter i Webbutiken denne nyttjar, att lämna in klagomål till en ansvarig myndighet som ansvarar för dataskydd; att invända, få tillgång till, begära rättelse, borttagning, begränsning av behandling och utlämning till tredje part av sina personuppgifter. Personliga uppgifter kan rättas eller raderas efter inloggningen. De oregistrerade Kunderna kan begära en ändring eller borttagning av sina uppgifter via en skriftlig begäran.
6. Ytterligare förklaringar avseende personuppgiftsskydd och Webbutikens Sekretesspolicy finns under fliken “Sekretesspolicy” i Webbutiken.

 

Xa. HANTERING AV OLAGLIG INNEHÅLL ONLINE

1.Det finns tjänster i vår onlinebutik som uppfyller definitionerna av indirekta tjänster enligt Europaparlamentets och Rådets förordning av den 19 oktober 2022 - Digital Services Act (DSA).Tjänsterna är t.ex:    

a. omdömen - en funktion som låter dig publicera produktrecensioner;b) reklam - en funktion som gör att reklaminnehåll från våra samarbetspartners kan riktas till dig. 

2. För att säkerställa att våra kunder kan använda vår webbbutik helt säkert gör vi allt för att eliminera olagligt innehåll från de ovan nämnda tjänsterna så snart Säljaren blir medvetna om det och verifierar det. Dessa regler gäller även för våra Kunder. När Kunden använder webbbutiken får han därför inte överföra eller publicera olagligt innehåll.
3. Olagligt innehåll är information som, antingen i sig själv eller med hänvisning till en specifik handling, inte överensstämmer med allmänt tillämplig lag eller Villkoren. Olagligt innehåll kan i synnerhet vara: 

- innehåll som gör intrång i upphovsrätt;  
- innehåll som är diskriminerande, stötande, vulgärt, hatiskt eller på annat sätt kränker personliga rättigheter;  
- presentationer av produkter och information om dem som inte uppfyller vissa rättsliga krav eller som gör intrång i andras rättigheter. 

4. Kunden får publicera produktrecensioner under förutsättning att den produkt du recenserar faktiskt har köpts och testats av sig. Dessutom förbehåller vi oss rätten att vägra publicera recensioner som:   

a. är vilseledande;  
b. har skrivits mot ersättning  
c. innehåller reklam- eller marknadsföringsinnehåll eller hänvisar till så kallad produktplacering;  
d. innehåller länkar till webbplatser;  
e. kränker personliga rättigheter eller regler för socialt umgänge  
f. innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter;   
g. inte avser en produkt;  
h. nnehåller Inslag som är vulgärt eller allmänt anses stötande, varvid Opinionsinlägget automatiskt kontrolleras avseende specifika ord som allmänt anses vulgära eller stötande.

5. Säljaren kan själva bli medvetna om olagligt innehåll, men vi kan också få information om förekomsten av detta innehåll från vilken person eller enhet som helst, inklusive betrodda visselblåsare, vars anmälningar alltid prioriteras. 
6. Säljaren genomför inte någon förhands- eller automatiserad identifiering och verifiering av olagligt innehåll. Alla beslut om dem fattas när vi får information om att de finns, av personer som har den kunskap som krävs för att göra det.  
7. Så snart Säljaren informeras om förekomsten av olagligt innehåll kommer det tas bort eller förhindra åtkomst till det. 
8.Om en mottagare av vår tjänst förser Säljaren med information om olagligt eller ej förenligt innehåll, kan Säljaren också:  

a. begränsa synligheten av specifik information, inklusive att ta bort den, förhindra åtkomst till den, deponera den;  
b. stänga av eller avsluta tjänsten helt eller delvis; 
c. istänga av kontot eller säga upp avtalen om tillhandahållande av elektroniska tjänster avseende kontot. 

9. Säljaren agerar alltid med respekt för de grundläggande rättigheterna för mottagarna av våra tjänster och rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet. Säljaren förser intresserade mottagare av en viss tjänst med motiveringar till varför vi har infört restriktioner. 
10. Säljaren är skyldiga enligt lag att vidta de åtgärder som anges där eller att tillhandahålla den angivna informationen i händelse av att vi får en order från en behörig rättslig eller administrativ myndighet. Om dessa åtgärder gäller Kunden eller det innehåll du har överfört kommer vi att informera Kunden om mottagandet av en sådan bestämmelse inom den angivna tiden eller, om ingen sådan tidsperiod anges, senast när vi vidtar de berörda åtgärderna. 
11. När Säljaren observerar information som tyder på ett möjligt brott som utgör en fara för människors liv eller säkerhet, informerar vi omedelbart de relevanta brottsbekämpande eller rättsliga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna. Dessutom tillhandahåller Säljaren all tillgänglig information för att kunna agera effektivt i det aktuella fallet. Säljarens prioritet är att garantera Kunders säkerhet och skydda deras rättigheter.
12. Om Kunden upptäcker olagligt innehåll på vår tjänst har han rätt att rapportera det till Säljaren. Kunden kan göra detta via formuläret som finns på eskor.se sida genom att välja "Olagligt innehåll på webbplatsen". 
13. Om Kunden är mottagare av en viss tjänst, rapporterar olagligt innehåll och inte håller med om vårt beslut eller dess motivering avseende olagligt innehåll eller innehåll som inte överensstämmer med villkoren för våra tjänster, har han rätt att klaga på det inom 6 månader efter att Säljaren har informerat om det. Kunden kan lämna in ditt klagomål elektroniskt med hjälp av det formulär som finns på denna sida genom att välja alternativet "Klagomål mot ett utfärdat beslut".
14. Säljaren kommer att besvara Kundens klagomål så snabbt som möjligt och klargöra de anmärkningar du har framfört. 
15. Observera: Om ett klagomål eller en rapport är obefogad kommer vi att informera den rapporterande personen. Om ett klagomål eller en rapport upprepas, trots den uppmaning som skickats till den rapporterande personen, har Säljaren rätt att avbryta processen för klagomål som skickats av den rapporterande personen under 12 månader. 

 

XI. Uppsägning av Avtal om tjänster och ändringar i Allmänna villkoren

1. Säljaren har rätt att när som helst säga upp ett avtal om tjänster, eller ett valfritt licensavtal som beviljats baserat på punkt IX i de Allmänna villkoren, med omedelbar verkan av viktiga skäl som förstås som följande (sluten katalog):

a. en lagändring avseende Säljarens elektroniska tjänster vilken påverkar de påverkar rättigheter och skyldigheter bestämda i avtal mellan Säljaren och Kunden; eller en ändring i tolkning av dessa på grund av beslut och rekommendationer av domstolar och myndigheter inom området;
b. En ändring av leveranssätt orsakad endast av tekniska eller teknologiska orsaker (i synnerhet aktualiseringar av de tekniska kraven i dessa Allmänna villkor);
c. Ändring i omfattning av tjänsten eller ändring i tjänsten som framgår av avtalet, vilka bestäms av de Allmänna villkoren och som innebär att nya eller modifierade funktioner läggs till eller tas bort.

2. Oavsett punkt 1 ovan, kan Säljaren med hänsyn till Säljarens särskilda skydd av Kundens personuppgifter och behandling av dem under en lämplig tidsperiod kan säljaren säga upp Tjänsteavtalet med omedelbar verkan om Kundens inaktivitet i Webbbutik under en oavbruten period på minst 3 år.
3. Säljaren skickar ett meddelande avseende punkt 1 och punkt 2 till den e-postadress som en Kund uppgett vid Kontoregistrering eller Beställning. Ifall Säljaren inte har Kundens e-postadress kan meddelandet skickas i Appen i form av push-notiser.
4. Om en Kund har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott mot dessa Allmänna villkor eller har brutit mot någon av bestämmelserna i punkt II.10 f eller g i de Allmänna villkoren har Säljaren rätt att neka Kundens offert avseende bestämda betalnings-, eller leveranssätt. Den föreliggande bestämmelsen tillämpas oavsett vilka personliga uppgifter Kunden identifierar sig med och vilka denne uppger vid läggningen av Beställningen, i synnerhet när Kunden samtidigt bryter mot bestämmelsen i punkt II.10 a i de Allmänna villkoren.
5. Säljaren kan säga upp ett avtal om tjänster, eller ett valfritt licensavtal som beviljats en Kund baserat på punkt IX enligt dessa Allmänna Villkor, med 7 dagars uppsägningstid och/eller avböja Kunden att fortsättningsvis använda Webbutiken (eller Appen) eller att lägga Beställningar samt kan begränsa dennes tillgång till majoriteten eller delar av Innehållet om Kunden väsentligt bryter mot avtalsbrott mot dessa Allmänna villkor eller om Kunden bryter mot någon av punkterna II.7.a, c, d, e, g, h i, j de Allmänna villkoren.
6. Om en Kund har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott mot dessa Allmänna villkor eller har brutit mot någon av bestämmelserna i punkt II.10 f eller g i de Allmänna villkoren har Säljaren rätt att neka Kundens offert avseende bestämda betalnings-, eller leveranssätt. Den föreliggande bestämmelsen tillämpas oavsett vilka personliga uppgifter Kunden identifierar sig med och vilka denne uppger vid läggningen av Beställningen, i synnerhet när Kunden samtidigt bryter mot bestämmelsen i punkt II.10 a i de Allmänna villkoren.
7. I fall en Kund, mot vilken punkt 4 ovan har varit tillämplig, lägger en ny Beställning och väljer ett bestämt betalnings-, eller leveranssätt kommer Säljaren att kontakta denna genom att skicka ett meddelande till den av Kunden uppgivna e-postadressen i syfte att informera denne om ett väsentligt avtalsbrott mot de Allmänna villkoren och om offerten avseende det bestämda betalnings-, eller leveranssättet inte accepteras. Samtidigt kommer Säljaren att hänvisa till andra betalnings-, eller leveranssätt. Bestämmelserna i punkt IV.3 i de Allmänna villkoren tillämpas med hänsyn därtill.
8. En Kund mot vilken en av de ovanstående punkterna 4 eller 5 har gjorts tillämpliga kan nyttja Webbutiken eller ett visst betalnings-, eller leveranssätt efter att tidigare ha kontaktat Säljaren (via KT) och fått Säljarens samtycke till ett fortsatt nyttjande av Webbutiken eller nyttjande av ett bestämt betalnings-, eller leveranssätt.
9. De Allmänna villkoren och bilagan till dessa till utgör det fullständiga avtalet.
10. Säljaren kan göra ändringar i dessa Allmänna villkor (med undantag för punkt XII som avser Kunder som inte är Konsumenter och som kan ändras när som helst) om minst en av nedanstående orsaker förekommer:

a. En lagändring som påverkar rättigheter och skyldigheter bestämda i avtal mellan Säljaren och Kunden; eller en ändring i tolkning av dessa på grund av beslut och rekommendationer av domstolar och myndigheter inom området;
b. En ändring av leveranssätt orsakad endast av tekniska eller teknologiska orsaker (i synnerhet aktualiseringar av de tekniska kraven i dessa Allmänna villkor);
c. Ändring i omfattning av tjänsten eller ändring i tjänsten som framgår av avtalet, vilka bestäms av de Allmänna villkoren och som innebär att nya eller modifierade funktioner läggs till eller tas bort.

11. I fall Säljaren utför förändringar i de Allmänna villkoren ska dessa göras tillgängliga för Kunden genom en publicering som löpande text i Webbutiken och i ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress som angavs när Avtalet ingicks. Genom godkännande av de Allmänna villkoren accepteras detta sätt att informera om avtalsförändringar som tillräckligt. Om Säljaren inte förfogar Kundens e-postadress kan denne komma att kontakta Kunden via Appen
12. En ändring i de Allmänna villkoren träder i kraft inom 14 dagar efter dagen då information om denna skickats. I fall Kunder som slutit ett avtal om tjänster dvs. de som har ett Konto, har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar sedan de fick information om ändringen. En ändring i de Allmänna villkoren påverkar inte Köpeavtal som slutits mellan Säljaren och Kunden före ändringen av de Allmänna villkoren.

 

XII. BESTÄMMELSER FÖR KUNDER SOM INTE ÄR KONSUMENTER

1. Denna punkt i de Allmänna villkoren gäller uteslutande Kunder som inte är Konsumenter.
2. Säljaren har rätt till hävning av ett Köpeavtal med en Kund som inte är Konsument inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts. Hävning i detta fall kan ske utan att ange någon orsak och ger ingen rätt till någon fordran mot Säljaren.
3. Säljaren har rätt att begränsa betalningsmöjligheter för Kunder som inte är Konsumenter, däribland att kräva en förskottsbetalning av hela eller en del av beloppet oberoende av vilken betalningsmöjlighet Kunden valt när Avtalet ingicks.
4. Från och med avlämningen av Varan till transportören övergår fördelar och belastningar samt risken att tillfälligt förlora eller skada Varan till Kunden som inte är Konsument. I ett sådant fall ansvarar inte Säljaren för en förlust, skada eller värdeminskning av Varan från och med mottagandet av Varan av transportören till det att den avlämnas hos Kunden.
5. Säljaren medger inget garantiansvar avseende en Vara såld till en Kund som inte är Konsument.
6. Säljaren har rätt att säga upp ett avtal om tjänster eller ett valfritt licensavtal som ingåtts enligt de Allmänna villkoren med omedelbar verkan utan att ange orsak genom att skicka ett lämpligt meddelande i valfri form i fall Avtalet slutits med en Kund som inte är Konsument.
7. Säljaren, dess anställda, befullmäktigade representanter eller ombud (fullmaktstagare) ansvarar inte för Kundens, dess underleverantörers, anställdas, befullmäktigade representanters och/eller ombuds skador på Varan eller utebliven vinst, om inte skadan orsakats av Säljaren med uppsåt.
8. I varje fall det konstaterats att Säljaren eller dess anställda, befullmäktigade representanter eller ombud ansvarar för en skada, är ansvaret begränsat, både vad gäller en enskild fordran eller flera fordringar tillsammans, oavsett den lagliga grunden, till det högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella Varan/de aktuella Varorna till följd av ett Köpeavtal, dock inte över 2500 SEK.
9. Alla eventuella tvister mellan Säljaren och Kunden som inte är en Konsument ska lösas av en lämplig domstol på ort där Säljaren har sitt säte.
10. Gentemot Kunder som inte är Konsumenter har Säljaren rätt att när som helst ändra de Allmänna villkoren.

 

XIII. SLUTBESTÄMMELSER

1. Dessa Allmänna villkor gäller från och med den 2024-04-04.
2. Lagring, bekräftelse och skydd av ett avtal om tjänster sker genom ett e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har angett.
3. Lagring, bekräftelse och skydd av ett Avtal som ingicks elektroniskt sker genom att ett elektroniskt meddelande med en orderbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden har uppgett (på ett varaktigt sätt). Köpeavtalets innehåll är därutöver lagrat och säkrat i Webbutikens elektroniska system. Efter att ett Köpeavtal har slutits kan ett köpbevis göras tillgängllig för dig (en Konsument) via vår hemsida i elektroniskt format eller fysisk format tillsammans med försändelsen. Om en Kund vill få en faktura med momsspecificiering accepterar denne att fakturan skickas till den av denne angivna e-postadressen. Därutöver kan Säljaren skicka en följesedel med en specifikation på Beställningen och en faktura. Fakturan kan göras tillgänglig för dig via vår hemsida eller skickas till dig i elektroniskt format (exempelvis via e-mail) eller i fysisk form (exempelvis via brev eller i paketet tillsammans med dina varor).
4. Säljaren tillhandahåller tekniska och organisatoriska medel tillräckliga i förhållande till säkerhetsrisken för tjänster och som denne levererar i enlighet med serviceavtal. Nyttjande av elektroniska tjänster bär med sig typiska risker avseende dataöverföring via Internet såsom spridning, dataförlust och intrång av obehöriga personer.
5. Dessa Allmänna villkor finns tillgängliga kostnadsfritt för Kunden på https://www.eskor.se/allmännavillkor och även i Appen där Kunden alltid kan läsa dem.
6. Säljaren informerar om att nyttjande av Webbutiken med hjälp av en webbläsare, en Beställning och ett telefonsamtal med KT kan innebära extra utgifter för datatrafik via Internet, eller kostnader för telefonsamtal enligt Kundens teleoperatörs prislista.
7. I ärenden som inte regleras av dessa Allmänna Villkor gäller de allmänt gällande bestämmelserna i Svensk lag, med undantag för hanteringen av personuppgifter, vilket lyder under polsk lag.

 

Den förra versionen av våra Allmänna villkor finns här:
2024-04-03
2022-07-05
2022-01-20
2021-02-22
2020-12-20

 


OBSERVERA! Var god att vara noggrann vid returen för att undvika att tillsammans med den returnerade varan skicka andra produkter eller föremål till oss.

Bilaga 1 - ett exempel på en ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och skickas endast i fall man vill ångra avtalet)

MALL FÖR ÅNGERBLANKETT

(Blanketten ska fyllas i och skickas endast i fall man vill ångra avtalet)

Mottagare::
MODIVO S.A.
ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15,
66-002 Zielona Góra,
Polen

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) Köpeavtal avseende följande Varor (*) / tjänster(*)

Beställdes (datum) (*) / Mottogs (datum) (*)
Beställningsnummer (om applicerbart)
Namn och efternamn för konsumentens

Konsumentens adress:

Konsumentens underskrift (endast i fall ångerblanketten skickas i pappersform)

Datum Ort
(*) Stryk det som inte gäller