Fri retur i 30 dagar
visa detaljer
Fri frakt vid köp över 1199 kr
visa detaljer

DSA

Det finns tjänster i vår onlinebutik som uppfyller definitionerna av indirekta tjänster enligt Europaparlamentets och Rådets förordning av den 19 oktober 2022 - Digital Services Act (DSA).

Tjänsterna är t.ex:

 • a) omdömen - en funktion som låter dig publicera produktrecensioner;

För att säkerställa att våra kunder kan använda vår webbbutik helt säkert gör vi allt för att eliminera olagligt innehåll från de ovan nämnda tjänsterna så snart vi blir medvetna om det och verifierar det. Dessa regler gäller även för våra kunder. När du använder vår webbbutik får du därför inte överföra eller publicera olagligt innehåll.

Olagligt innehåll är information som, antingen i sig själv eller med hänvisning till en specifik handling, inte överensstämmer med allmänt tillämplig lag eller Villkoren. Olagligt innehåll kan i synnerhet vara:

 • - innehåll som gör intrång i upphovsrätt;

 • - innehåll som är diskriminerande, stötande, vulgärt, hatiskt eller på annat sätt kränker personliga rättigheter;

 • - presentationer av produkter och information om dem som inte uppfyller vissa rättsliga krav eller som gör intrång i andras rättigheter.

Du får publicera produktrecensioner under förutsättning att den produkt du recenserar faktiskt har köpts och testats av dig. Dessutom förbehåller vi oss rätten att vägra publicera recensioner som:

 • a) är vilseledande;

 • b) har skrivits mot ersättning

 • c) innehåller reklam- eller marknadsföringsinnehåll eller hänvisar till så kallad produktplacering;

 • d) innehåller länkar till webbplatser;

 • e) kränker personliga rättigheter eller regler för socialt umgänge

 • f) innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter;

 • g) inte avser en produkt;

 • h) innehåller Inslag som är vulgärt eller allmänt anses stötande, varvid Opinionsinlägget automatiskt kontrolleras avseende specifika ord som allmänt anses vulgära eller stötande.

Vi kan själva bli medvetna om olagligt innehåll, men vi kan också få information om förekomsten av detta innehåll från vilken person eller enhet som helst, inklusive betrodda visselblåsare, vars anmälningar vi alltid prioriterar.

Vi genomför inte någon förhands- eller automatiserad identifiering och verifiering av olagligt innehåll. Alla beslut om dem fattas när vi får information om att de finns, av personer som har den kunskap som krävs för att göra det.

Så snart vi informeras om förekomsten av olagligt innehåll kommer vi att ta bort det eller förhindra åtkomst till det.

Om en mottagare av vår tjänst förser oss med information om olagligt eller ej förenligt innehåll, kan vi också:

 • a) begränsa synligheten av specifik information, inklusive att ta bort den, förhindra åtkomst till den, deponera den;

 • b) stänga av eller avsluta tjänsten helt eller delvis;

 • c) stänga av kontot eller säga upp avtalen om tillhandahållande av elektroniska tjänster avseende kontot.

Vi agerar alltid med respekt för de grundläggande rättigheterna för mottagarna av våra tjänster och rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet. Vi förser intresserade mottagare av en viss tjänst med motiveringar till varför vi har infört restriktioner.

Vi är skyldiga enligt lag att vidta de åtgärder som anges där eller att tillhandahålla den angivna informationen i händelse av att vi får en order från en behörig rättslig eller administrativ myndighet. Om dessa åtgärder gäller dig eller det innehåll du har överfört kommer vi att informera dig om mottagandet av en sådan bestämmelse inom den angivna tiden eller, om ingen sådan tidsperiod anges, senast när vi vidtar de berörda åtgärderna.

När vi observerar information som tyder på ett möjligt brott som utgör en fara för människors liv eller säkerhet, informerar vi omedelbart de relevanta brottsbekämpande eller rättsliga myndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna. Dessutom tillhandahåller vi all tillgänglig information för att kunna agera effektivt i det aktuella fallet. Vår prioritet är att garantera våra kunders säkerhet och skydda deras rättigheter.

Om du upptäcker olagligt innehåll på vår tjänst har du rätt att rapportera det till oss. Du kan göra detta via formuläret som finns på denna sida genom att välja "Olagligt innehåll på webbplatsen".

Om du är mottagare av en viss tjänst, rapporterar olagligt innehåll och inte håller med om vårt beslut eller dess motivering avseende olagligt innehåll eller innehåll som inte överensstämmer med villkoren för våra tjänster, har du rätt att klaga på det inom 6 månader efter att vi har informerat om det. Du kan lämna in ditt klagomål elektroniskt med hjälp av det formulär som finns på denna sida genom att välja alternativet "Klagomål mot ett utfärdat beslut".

Vi kommer att besvara ditt klagomål så snabbt som möjligt och klargöra de anmärkningar du har framfört.

Observera: Om ett klagomål eller en rapport är obefogad kommer vi att informera den rapporterande personen. Om ett klagomål eller en rapport upprepas, trots den uppmaning som skickats till den rapporterande personen, har vi dock rätt att avbryta processen för klagomål som skickats av den rapporterande personen under 12 månader.

Kontaktpunkt för Medlemsstaternas myndigheter, Kommissionen och Digitaliseringsstyrelsen på polska och engelska: dsa@modivo.com